Vannak-e szabályok, melyek rám vonatkoznak?

Az intézményben a társas együttélés rendjét, a mindenkor hatályos „Az együttélés szabályai” című dokumentum tartalmazza, mely elérhető a www.szederfa.hu/egyuttelesszabalyai  oldalon is. Az azokban foglaltak, mindenki számára kötelező érvényűek, azok betartása, az intézményünkben történő jelenlét alapja és feltétele.


Megszakítás