EFOP 2.2.25-22-2022-00008

A projektünk kidolgozásának első lépcsőfoka, egy felmérés elvégzése volt.  A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján Heves megyében összesen 20 407 fő fogyatékossággal élő személy él. Kutatásunk a Szociális Ágazati Portál aktuális adataiból, Heves megye Szolgáltatási Út Térképe adataiból, Eger Város Önkormányzat Szociális Csoport csoportvezetőjétől, továbbá telefonos és személyes megkeresésekre alapult.


Felmérésünk az alábbi eredményt hozta. Az Egri Járásban pusztán egy nagylétszámú intézmény kitagolt támogatott lakhatásai működnek, Eger városában pedig jelen pillanatban egyetlen támogatott lakhatás sem működik fogyatékossággal élő emberek számára. A járásban még családban élő és Eger városában működő Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézményből kizsilipelő fogyatékos fiatal felnőttek számára sincs reális lakhatási alternatíva. A Szociális Ágazati Portál nyilvántartása szerint Eger városában fogyatékossággal élők nappali ellátására, mindössze 82 fő befogadására van engedély. Van intézmény, melyben nincs szabad férőhely és van, melyben a szabad férőhely ellenére a járásból nem tudják elérni a szolgáltatást a támogató szolgálat kapacitáshiánya, valamint a költséges üzemanyag ár okán.
A Heves-megyei Egri Járás felmérését követően, az derült ki számunkra, hogy a térség szociális lefedettsége (fogyatékos bentlakásos és alapszolgáltatás) erősen hiányos.


Fenti felmérés eredményeinek ismeretében támogatott lakhatást, nappali ellátást és támogató szolgálatot kívánunk létrehozni. 18 fő számára 3 db, 6 fős támogatott lakhatást tervezünk Eger belvárosában. 18 fő számára nappali ellátást tervezünk (hiszen az általunk létrehozni kívánt bentlakásos /18 fős/ férőhely számára már nem biztosított a jelenlegi nappali ellátás szabad férőhely kapacitása), továbbá 18 fő számára támogató szolgálat létrehozását és működtetését tervezzük. A tervezett alapszolgáltatások (nappali, támogató szolgálat) biztosítanák a támogatott lakhatásban élőknek a szolgáltatási elemek hozzáférhetőségét.


Tervezett Támogatott lakhatási szolgáltatásunk célja, elsősorban az Egerben és az Egri Járásban élő, 16. életévét betöltött, fogyatékossággal és/vagy autizmussal élő személyek életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátás biztosítása támogatott lakhatás keretében. A tervezett Támogatott lakhatásunk működtetése során a normalizáció elvének megvalósítására törekszünk, a partnerség és méltóság fókuszával. A mindennapok tervezhető, bejósolható napi ritmus mentén zajlanak majd, értelmes, értékteremtő tevékenységekkel kitöltött napirend mentén, mely az egyéni szükségletekre épül. A heti ritmus megvalósítása során igyekszünk a munkahely, a lakóhely és a szabadidő helyének tudatos szétválasztására, törekedve ezzel arra, hogy a támogatott lakhatás bensőséges, személyes térré, valódi otthon minőségévé válhasson.


A tervezett nappali és támogató szolgálati ellátásunk célcsoportja elsősorban az általunk újonnan kialakított támogatott lakhatást igénybe vevő fogyatékossággal és/vagy autizmussal élő személyek. A támogatott lakhatásban élők egyéni szükségletfelmérés alapján megállapított szolgáltatási elemeket (tanácsadás, készségfejlesztés, gyógypedagógiai segítségnyújtás, háztartáspótló segítségnyújtás, étkeztetés, esetkezelés, felügyelet, gondozás, szállítás) biztosítjuk az alapszolgáltatás keretein belül.
Az általunk megvalósítani kívánt szolgáltatások létrejöttével a járásban a szociális szolgáltatások lefedettsége magas minőséget képviselő gyógypedagógiai támogatással működtetett szolgáltatásokkal bővülne.

A kedvezményezett neve:

Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete  

A projekt címe:

Támogatott lakhatás és alapszolgáltatás kialakítása Egerben  

A szerződött támogatás összege:

402.233.550 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):

100%

A projekt tervezett befejezési dátuma :

2023.12.31.

Projekt azonosító száma:

EFOP-2.2.25-22-2022-00008

Megszakítás