Playback színház

A playback színház az improvizációs színház olyan formája, amely a történetmesélést és az interaktivitást állítja a színházi előadás középpontjába. A nézők érzéseket, hangulatokat, történeteket, álmokat osztanak meg, melyeket a társulat zene kíséretében, improvizálva játszik vissza számukra.

Az előadás során fontos szerepet tölt be a játékmester, aki meghallgatva a történetmesélőt, segíti a szereplők kiválasztását, továbbá közvetít a nézők, a szereplők és a mesélő között.

A playback improvizációs színháztechnika és módszer, 2015 óta Egyesületünk szervezeti kultúrájának része, mely harmonikusan illeszkedik szakmai programunkhoz.

Története mindannyiunknak van. A történetekhez minden esetben érzések és hangulatok kapcsolódnak, melyek kulcsok, felfedezésre váró belső világunkhoz.

A láttatott történetek és megjelenített érzések, hangulatok, lehetőséget teremtenek egy belső finomhangolásra, mely kreatív új elemeket csempészhet gondolkodásunkba és cselekvéseinkbe egyaránt, a kibontott belső képek segítségével. A mozdulatok és testhangok, valamint az anyagok használatával, a valódi kapcsolódás az igazi ajándék!

A playback színház által teremtett kreatív, alkotó folyamatban, megnyílnak az asszociációk, szerepeink elmosódhatnak, és lehetőséget teremt arra, hogy valós párbeszéd alakulhasson ki olyan csoportok, emberek között, akiket a hétköznapokban, a hierarchikus viszonyrendszer esetleg távolít egymástól, hiszen bár kognitív síkon nem kiegyenlített a viszony, addig érzelmeinkben, érzéseinkben és hangulatainkban, mind egyenlőek vagyunk, érzelmi síkon egyenlőkké válunk. A közös játék, egy olyan aktív, ámde mégis meditatív tudatállapot, melyben döntően nem a fej irányít. Olyannyira nem, hogy szükségtelenné válhat, és egy valós jelenléttel, megszűnhet a „fej” munkája, és a szív léphet a helyére.

A playback mindezt támogatja, az „Itt és Most”-ban.

Megszakítás