2021 December 6. Szent Miklós ünnepe.

Mindenhol a világon és országokban megünnepelik ezt a napot.
Szent Miklós Mura városában született. Ott töltötte a gyerekkorát és mikor felnőtt lett, akkor az egyházban szolgált. Püspök volt, de nagyon szerette a gyerekeket ellátta őket ajándékokkal, és a betegekhez is ellátogatott. Az iskolákban, otthonokban és családokhoz is. Volt egy nagyon szegény ember. Akinek három lánya volt eladó sorban. Olyan szegények voltak, hogy nem tudtak magukról gondoskodni, mert nem volt pénzük, nem volt hozományuk így a lányok nem tudtak férjhez menni. Püspök ezen éjszakán pénzt dobott be az ablakukon ajándékként, hogy megmeneküljenek, a szegény ház elöl a lányok. Tisztességesen férjhez tudtak utána menni. Boldogan éltek míg meg nem haltak. Itt a lakóotthonban is minden évben Szent Miklós napját megünnepeljük. Mi mikulás énekeket énekelünk és egy rövid történetet mondunk el Miklós életéről. Utána mikulás csomagokat osztanak ki nekünk.
Régen az Ikladi Nyugdíjasok, a helyi Evangélikus egyház és az Aszódi Evangélikus iskola is támogatták ezt a Mikulás napot. Meglátogattak, és hoztak mikulás csomagokat, mi pedig énekeltünk és megköszöntük, hogy ellátogattak hozzánk és hoztak ajándékot. Igazán erről szól a szent Miklós napja,

Szederfa otthon Sajtó Tudósitó.
RosenbergerKatalin.